Stad in oorlog Boek Stad in Oorlog Amsterdam 1940-1945 in foto's | stadinoorlog.nl

STAD IN OORLOG

Amsterdam 1940-1945 in foto's


Tijdens de oorlogsjaren is in Amsterdam opvallend veel gefotografeerd. Veel foto’s, zowel pers- als amateurfoto’s, zijn bewaard gebleven en ondergebracht bij instellingen als het NIOD en het Stadsarchief Amsterdam. Daarnaast bevinden zich bij particulieren thuis nog altijd opnames in zorgvuldig gekoesterde familiealbums of in een vergeten schoenendoos op zolder. 


Een visuele geschiedenis

Over Amsterdam tijdens de bezettingsjaren zijn verschillende belangwekkende publicaties verschenen, al dan niet geïllustreerd met foto’s. Het is evenwel opmerkelijk dat tot op heden geen boek is uitgebracht waarin de stad in de jaren 1940-1945 in foto’s centraal staat. Des te meer, omdat de herinnering aan een ingrijpende gebeurtenis als de Duitse bezetting in belangrijke mate gevoed wordt door indrukwekkende foto’s. 

Stad in oorlog is de eerste visuele geschiedenis van Amsterdam tijdens de Duitse bezetting. De foto’s in dit boek geven een indringend beeld van de hoofdstad, waar het gaat om onderdrukking, vervolging, terreur, verzet, alsook het alledaagse leven, samenwerking met de bezetter en de uiteindelijke bevrijding. Daarmee is deze uitgave een weergave van hoe de herinnering aan de bezettingsjaren door foto’s wordt verbeeld. 


Keuzes 

Aan de totstandkoming van dit boek ligt een uitgebreid foto-historisch onderzoek ten grondslag, waarbij talrijke archieven en collecties zijn geraadpleegd. Bij de keuze van het beeld hebben wij ons in de eerste plaats laten leiden door het criterium dat een afbeelding moet aanspreken. Een foto moet emoties oproepen: verontrusten, bewust maken en het geweten in beroering brengen. Soms roept een bepaald detail – een gezichtsuitdrukking, een lichaamshouding, een locatie - al bepaalde associaties en gevoelens op. Uiteindelijk zijn in onze keuzes vooral mensen het uitgangspunt. Burgers, soldaten, daders, slachtoffers, kinderen, ouderen, toeschouwers, zij bepalen het beeld. Daarbij speelden esthetische overwegingen mee, en is er rekening mee gehouden dat de in beeld gebrachte historische gebeurtenis zoveel mogelijk in samenhang met een historische context te plaatsen moest zijn. 


Vijf jaar bezetting

 Stad in oorlog Stad in Oorlog geeft een beeld van hoe de vijf jaar durende Duitse bezetting Amsterdam en het leven van zijn inwoners ingrijpend en definitief veranderde. Een stad die met 800.000 inwoners in de jaren 1940-1945 weinig afwijkt van het aantal Amsterdammers dat de stad vandaag de dag telt. Maar de Amsterdammers van toen woonden vrijwel allen op een klein grondgebied binnen de huidige stadsring. Amsterdam-Noord stelde nog niet veel voor en lag geïsoleerd, en een nieuwe wijk als de Bos en Lommerbuurt was nog in prille staat van ontwikkeling. De meeste Amsterdammers woonden, met grote gezinnen, in vaak kleine woningen dicht op elkaar. De straten en wegen waren druk. Er reden ruim vierhonderd trams en honderd bussen door de stad en ontelbare fietsers baanden zich een weg door het verkeer. Een stad die tijdens de diepgevoelde crisis in de jaren dertig zich vasthield aan vaste patronen en gewoontes, en zich beschermd voelde in de vertrouwde verzuilde samenleving. Op oorlog en bezetting was Amsterdam niet of nauwelijks ingesteld.


Naar aanleiding van verschijnen 4e druk:


Schrijvers en samenstellers René Kok en Erik Somers: "De historische foto's zijn een confrontatie met een herkenbaar verleden. De geschiedenis wordt invoelbaar gemaakt. Het raakt mensen en daarom doet het boek het zo goed. Het dècor van de stad tijdens de oorlog: al die straten, pleinen en gebouwen zijn nog altijd zichtbaar en zo vertrouwd. Tachtig jaar geleden vormden deze vaak beladen plekken de achtergrond van complete verschillende en veelal afschuwelijke taferelen."


Bestel
Bestel hier het boek tegen de introductieprijs van €29,95
zonder verzendkosten (Voor 15:30 besteld, morgen in huis)

Bestel hier

Boekspecificaties 
Stad in oorlog Amsterdam 1940-1945 in foto’s 
 € 29,95 (introductieprijs. Na17 mei 2017 € 34,95) 
René Kok en Erik Somers 
ISBN: 978 90 786 5366 0 
304 pag. 24 x 31 cm, 370 afbeeldingen ook kleurenafbeeldingen, gebonden
 
© Copyright 2021 - https://stadinoorlog.nl