De auteurs gefotografeerd op dezelfde locatie als van de omslagfoto van het boek: op de brug over de Keizersgracht, hoek Leidsestraat.

René Kok en Erik Somers


René Kok en Erik Somers zijn historici, auteurs van een groot aantal uitgaven over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en foto- historische publicaties. Beiden zijn verbonden aan het NIOD, Instituut voor Oorlogs- Holocaust en Genocidestudies.


Kok en Somers over Stad in Oorlog naar aanleiding van het verschijnen van de 4e druk: "De historische foto's zijn een confrontatie met een herkenbaar verleden. De geschiedenis wordt invoelbaar gemaakt. Het raakt mensen en daarom doet het boek het zo goed. Het décor van de stad tijdens de oorlog, al die straten, pleinen en gebouwen zijn nog altijd zichtbaar en zo vertrouwd. Tachtig jaar geleden vormden deze vaak beladen plekken de achtergrond van complete verschillende en veelal afschuwelijke taferelen."


Erik Somers en René Kok in het AD


Het AD schreef op 2 mei 2017 over de auteurs en samenstellers van Stad in Oorlog. Het artikel is eveneens gepubliceerd in de regionale kranten van de NDC media groep, zoals Het Dagblad van het Noorden. (Dat zich honderden kilometers archief in het NIOD bevinden is wat overdreven. Zo'n tweeduizend meter komt in de buurt) Lees hier 


Andere recente foto-historische publicaties:
Het Grote 40-45 Boek
René Kok en Erik Somers (2016)

In 2016 verscheen de derde (herziene) uitgave van 'Het Grote 40-45 boek' nu in een midprice-editie. Nog altijd komen in archieven en privécollecties onbekende foto's over de Tweede Wereldoorlog boven water. 

*   ' De Tweede Wereldoorlog dichterbij dan ooit'  (De Volkskrant)
*   'Indrukwekkend, een historisch panorama'  (NRC Handelsblad)
*   ' Schitterend en monumentaal'  Matthijs van Nieuwkerlk- De Wereld Draait Door)

genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs

Koloniale Oorlog. 1945-1949. Van Indië naar Indonesië
René Kok, Erik Somers, Louis Zweers (geheel herziene uitgave, 2015)

Over de dekolonisatie van Nederlands-Indië en het militaire optreden is veel gepubliceerd, maar tegelijkertijd is er nog veel onbekend of verzwegen over het gewelddadige einde van een episode van 350 jaar Nederlands koloniaal bewind in de Indische archipel. Steeds duidelijker wordt dat er een oorlog 
werd uitgevochten, waarin sprake was van structureel geweld.De zware gevechten en de gevolgen van het geweld werden wel degelijk gefotografeerd. Deze opnames werden destijds niet voor publicaties vrijgegeven. 
*  'Een verbazingwekkend verslag van onze eigen Vietnamoorlog
(NRC Handelsblad)
*  'een indrukwekkende selectie foto's die een minder gefilterd beeld geeft van de jaren 1945-1945.'  (De Volkskrant)  

De Oorlog in kleur. Hustinx reist door Nederland 1939-1946

René Kok, Erik Somers en Lodewijk Imkamp (2015)


Vanaf 1938 reisde fotograaf en cineast Alphons Hustinx door Nederland om in theaters en filmzalen zijn documentairefilms over Zuid-Afrika (1931), Perzië en Nederlands-Indië te vertonen. Hustinx bleef zijn reizende voorstellingen volhouden tot eind 1943. Onderweg door Nederland legde hij gewone en ongewone gebeurtenissen op straat op dia vast. .Toen moest ook hij onderduiken om niet in Duitse handen te vallen. Op 18 januari 1945 lukte het hem om de Maas over te steken en zo door de Duitse linies in bevrijd gebied te komen. Wat restte waren 2000 kleurendia’s uit de vijf oorlogsjaren. Het Grote Jaren 70 Boek
René Kok, Erik Somers en Paul Brood. (2016)

De jaren 70. Kenmerkend kleurgebruik, nieuwe huiselijkheid met zitkuil, rieten matten op de vloer en stellingkasten tegen de muur. Een decennium van idealen die werkelijkheid worden. Politiek links aan de macht, de tweede feministische golf, Turks Fruit. Er zweeft een geest van verzet door Nederland. De nieuwe generatie dient zich aan, wilde meepraten en meebeslissen. Het kabinet Den Uyl werd het meest progressieve uit de parlementaire geschiedenis.

'Hier zie je het échte leven van toen in één oogopslag'  (Geschiedenis Magazine)
© Copyright 2021 - https://stadinoorlog.nl