Expositie

STAD IN OORLOG - Fotograaf in dienst van de bezetter in het NIOD


In aansluiting op de tentoonstelling in het Stadsarchief was in de entreehal van het NIOD, Herengracht 380 tot 1 maart 2018 de expositie Stad in Oorlog - Fotograaf in dienst van de bezetter te zien. Foto's van het in Amsterdam gevestigde Duitse fotopersbureau Stapf Bilderdienst brengt de bezetting van de hoofdstad in beeld. 
Info over de expositie : klik hier
Foto's van Stapf Bilderdienst in Amsterdam tijdens onlusten in de stad voorafgaande aan de Februaristaking van 1941 (BBWO2 / NIOD)
NIOD, Herengracht 380,
Openingstijden: maandag 13.00 -17.30, dinsdag - vrijdag: 9.00 - 17.30 uur)
Toegang: gratis

Expositie STAD IN OORLOG,

Amsterdam 1940-1945 in foto's

in het Stadsarchief  Amsterdam


In Gebouw de Bazel was tot 15 mei de tentoonstelling Stad in oorlog te zien naar aanleiding van het foto-historisch onderzoek naar de geschiedenis van Amsterdam in 1940-1945 van René Kok en Erik Somers.

Op de tentoonstelling waren foto's geselecteerd uit de collecties van het Stadsarchief en het NIOD te zien.


Samenstelling: René Kok en Erik Somers (beiden NIOD), Ludger Smit en Stefanie van Odenhoven (SAA).


Vormgeving: Victor Levie


Tentoonstelling Stad in oorlog  groot success.


Van 17 februari tot 15 mei 2017 trok de fototentoonstelling ruim 25.000 bezoekers. Tot op de laatste dag was het een komen en gaan van belangstellenden. De getoonde beelden nodigden uit tot gesprek en interactie. Verhalen uit de familie werden gedeeld en sommigen vertelden nog uit eigen ervaring. Bezoekers bespraken de herkenbare locaties en constateerden dat het décor van de stad nauwelijks is veranderd. De gebeurtenissen komen hierdoor heel dichtbijFoto's: Yoeri Somers, Stuurmanproducties

© Copyright 2021 - https://stadinoorlog.nl